AKCE JIŽ PROBĚHLA! Toto je stará stránka třetího ročníku!!

Buďte zdrávi!
Všichni jste srdečně zváni na třetí ročník LARPU Rudého Řečiště s názvem "Město žebráků", který se pro tento rok uskuteční v prostorách zámku v Červené Řečici.

Akce pak proběhne 8.-10.7. 2011
s předpokládanou výší startovného 150Kč na hlavu.

Co do stylu hry: Typově je hra spadá do kategorie světa-družinovky, přičemž důraz bude kladen opět především na herecké schopnosti hráčů. S tím úzce souvisí rovněž náš již ozkoušený "bezživotový" systémem, dodávající průběhu akce větší realističnost a možnost co nejméně vypadávat z role. Veškeré jídlo na akci zařizuje opět naše hospoda, tzn. vlastní jídlo jen na pátek večer(+nezapomeňte vlastní finance na stravování v hospodě >> jídlo není v ceně startovného) Příběhově volněji navazujeme na předchozí ročník, nicméně jak již samotný název akce napovídá, poměry ve městě se poněkud změnily a s nimi i samotná struktura společnosti. Jinými slovy "Vše je jinak" ale více viz. úvodní příběh a texty ze světa...

Vše se odehraje V jižních čechách poblíž Pelhřimova, přesněji v Červené Řečici, přesněji zde

Galerie místa konání(zámek)

PRAVIDLA(HTML)(je možné že dojdou místy doplnění, podněty pište na náš mail)

Příběhy a texty ze světa

Erb města (případná inspirace pro stráže při tvorbě kostýmu)

Zde je odkaz na stránky minulého ročníku, případně předminulého(zde)

Orientační harmonogram akce
Pátek: odpoledne/večer – příjezd, registrace, kontrola zbraní, hodnocení kostýmů, oheň, pařba
Sobota: 9:00 – oficiální začátek hry a nástup do pracovní směny
            13:00 Oběd
            cca v jednu v noci následujícího dne stop herního času
Neděle: 9:00 Pokračování ve hře, kolem oběda konec, úklid, balení, rozlučka, odjezdy...

Budete spát v prostorách zámku, takže stany protentokrát můžete nechat doma. Co se hodí je spacák a karimatka. Pitná voda a elektřina jsou zajištěny.


Úvod: Budu vám vyprávět o dni, kterým tak neslavně skončila velká vláda Lordů, do které dříve mnozí vkládali své naděje. Vše co vím, jsem se dozvěděl od svého otce a matky, kteří na si tento zlom pamatovali. Nyní, když již ani jeden z nich není naživu, cítím povinnost kvůli jejich památce vyprávět dál, i když je o těchto věcech zapovězené mluvit. Chci, aby naše minulost byla zachována a aby lidé věděli, že možná je naděje.
K události “před oním dnem”, který znamenal naprostý převrat v životech občanů Emberpolis, se schylovalo již dlouho. Po morové ráně postihnuvší téměř polovinu města, a která byla rovněž příčinou smrti lorda Glimiho, se lord George, který toho času vládl spolu s ním, odebral do ústraní a mezi lid už nevycházel. Zcela se uzavřel do sebe a přestal se starat o vnější události i samotný chod města. To však správce v nastalé době potřebovalo více než kdy jindy. Situace využil seržant stráží Rufus, nově zvolený velitel po Glimiho smrti. Všechno začalo „onoho dne“, kterým začal zcela nový věk. Nebylo těžké v očích lidu očernit jméno lorda, najít spojitost v jeho zanícení pro magii s nynějšími děsivými událostmi a provolat se jediným vládcem s titulem generalissima. Mnoho lidí bylo zprvu velice nadšeno, neboť v něm konečně našli někoho, kdo se o ně pokusí postarat a bude ochoten řešit jejich problémy. A skutečně, mnohá opatření zavedená Generalissimem dokázala vnitřní situaci města uklidnit a zvýšit tak bezpečí občanů. Aby vymýtil zločin, vydal prohlášení o zákazu nošení a vlastnění zbraní. Všichni lidé tehdy přinesli zbraně na jednu velkou hromadu která byla poté roztavena a železo použito při přestavbě města. Kovář měl od té chvíle přísný zákaz zbraně vyrábět a ocitl se takřka pod stálým dohledem stráží. Těm, kteří zákaz ohledně zbraní porušili, byly v průběhu následujícího měsíce zabaveny. Jedinou ozbrojenou složkou ve městě byli nyní Generalissimovy stráže, jejichž počet se ale mnohonásobně zvýšil. Rovněž velmi ubylo zločinů a potyček, protože tresty udílené za překročení nově vzniklých zákonů byly mnohem přísnější než bývalo zvykem. Aby vymýtil mágy, kteří jsou podle jeho slov pouhými šarlatány a zaříkávači, využívající důvěřivosti prostých lidí, byl jeho dalším krokem veškerý zákaz magie a alchymie na půdě města. Vládcův odpor k mágům šel tak daleko, že zavřel předešlou magickou universitu a jejich mistra donutil před zraky ostatních zlomit svoji hůl a jeho žáky vyhnal z města.

Aby si zajistil přízeň chudých, dal mnohým z nich práci na přestavbě města a hradeb. Byly tak vybudovány čtyři nové hlásné věže a téměř dvojnásobně zvýšena hradba kolem města. Vše bylo konáno podle jeho slov “pro větší bezpečnost a práva občanů města”. Lidé však pochopili až příliš pozdě, jak jsou všechna učiněná opatření dvousečná, a co z nich posléze vyplyne. Město nyní bylo v bezpečí před vnějším nepřítelem, stalo se však pro jeho obyvatele vězením, z kterého nebylo úniku. Generalissimus vyhlásil válečný stav a stráže měli od nynějška zakázáno otevírat bránu mimo “společné práce”, které v mnohém připomínali práci vězňů či otroků. Ano, lid sice dostal za veškerou vykonanou práci zaplaceno dobře, ale nikdo už příliš nevěřil, že mince jsou raženy skutečně ze stříbra či zlata.
Aby zajistil klid po práci, zavedl večerní klid a po setmění zákaz vycházet, aby tak nebyli rušeni další řádně pracující občané. Sám Velký Generalissimus ale také stárnul. Začal být přespříliš podezíravý ke všem okolo a často již vycházel jen na ochoz z kterého udílel rozkazy a proslovy k lidu, nebo za doprovodu několika stráží, kterým nejspíš také příliš nevěřil. Po bývalém lordovi se slehla zem. Rozneslo se že v ústraní zemřel a že dobrovolně odevzdal moc novému vládci. Popravdě si na něj lid ve víru nových událostí a pevně stanoveného řádu města ani nevzpomněl. Mnozí na svůj osud rezignovali. Ráno vstáváme, abychom večer zemdleni robotou ulehli ke spánku a tak neustále dokola. Můj příběh je připomenutím pro všechny, kdo budou ochotni naslouchat nebo ty kteří již zapomněli. Minulost snad nezemře spolu s námi.

POZOR Přihlašování nových hráčů je oficiálně zastaveno!!!
Co to znamená v praxi? Jsme ochotni přijmout po domluvě několik lidí z již přihlášených "skupin" a samozřejmě bezproblémů ty, z kterými jsme již jednali ohledně jejich postav po mailu. Přijmeme a uvítáme však hráče na pozice stráží!!! (cca 4 lidi)

Seznam přihlášených
Lid postupem času, neznal nic než otrocou práci. Vzdělanost se stala výsadou několika jednotlivců, kteří navíc zůstali pod vlivem jediného vládce. Ti kteří kdysi ovládali mistrovsky řemesla či umění magie, nakonec pod tvrdým jhem nucených prací svoje dovednosti ztratili a zapomněli na ně. Na významu oproti tomu nabyly ty, které dokázali pomoci lidem v těžké době přežít a to často aniž by při tom brali ohled na druhé. Z dovedností se tak nejlépe zachovalo nejlépe umění zlodějské - hráči si budou moci vybrat jen jednu z nabízených schopností(viz pravidla), bez příslušnosti k jakémukoli povolání.
nemnozí hráči si mohou vybrat z nabízených profesí, většina bude hrát plebs(chudé občany-takřka žebráky, bez schopnosti zacházet se zbraní či magie), kteří si ale i přes to mohou dát tu práci s vytvořením historie postavy(není poviností) či jejích sklonů a předpokladů...

Přihlašovat se na hrů můžete tímto formulářem, kdyby nastaly z jákéhokoli důvodu komplikace, budete mít dotazy či připomínky, nebo jste měli pocit že přihláška nedorazila kontaktujte nás na karminovi.orli@gmail.com Nepřihlašujete se do pevně stanovených hráčských skupin. Ty budou volně vznikat a zanikat během Larpu. V případě zájmu o hraní CP, či zvláštní postavy nás kontaktujte na mail a vše domluvíme.

Email:
Jméno:
Věk:
Jméno postavy:
profese: Zveřejnit
Poznámky/připomínky:
Jedna + Jedna(čísly)

Přezdívka Postava Skupina
Generalisimus Rufus neomezený vládce Organizátorský tým
mistr Georgus kancléř Organizátorský tým
mistr Glimus rádce Organizátorský tým
Macros pan hostinský Organizátorský tým
Svatava paní hostinská Organizátorský tým
Bary čeledín Organizátorský tým
Skorch lékař Organizátorský tým
Lumbulë Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Lenka Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Tod Hunter Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Lucka Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Mae'var Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Matouš Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Lucky Luke Cp/org-proměnná nebo tajná Organizátorský tým
Jimmy Fotograf a kameraman Organizátorský tým
Hráči:
Rasmus Sergi seržant stráží ze sk. Ghashwahk
Sindri Eckehart strážný ze sk. Ghashwahk
Philemon Bjarne strážný ze sk. Ghashwahk
Hildrik Karrstein plebs ze sk. Ghashwahk
Hans Trotl mistr kovář ze sk. Bratrstvo Zubra
Orzo plebs ze sk. Výíři
Koniáš plebs ze sk. Ghashwahk
Punkenstein plebs ze sk. Řád černé hvězdy
Filip plebs
Neria Caltha plebs ze sk. Ghashwahk
Jeremiáš písař ze sk. Ghashwahk
Georgius Caltha plebs ze sk. Ghashwahk
Brutus plebs ze sk. Ghashwahk
Mikoň plebs ze sk. Výíři
Tanar plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Rezervace plebs pro skupinu Fanatici
Rezervace plebs pro skupinu Fanatici
Rezervace plebs pro skupinu Fanatici
Rezervace plebs pro skupinu Fanatici
Rezervace plebs pro skupinu Fanatici
Anawak plebs
Kelghor plebs ze sk. Výíři
Reetta plebs ze sk. Výíři
Jidáš plebs ze sk. Ghashwahk
Darien plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Jestřáb plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Glandrian Profion Blake plebs
Luther strážný
Anathir plebs ze sk. Výíři
Mentha Sythiel Liemmelde plebs
Wag plebs
Judit Caltha plebs
Dzony Učedník kováře
Admirál plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Izaac plebs ze sk. Ghashwahk
Vlkan Dragovič plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Poštolka plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Micy plebs ze sk. Havraní batalion z Amesbury
Berethir strážný
Kargar strážný
Ankar strážný
Mindrake strážný
Sarafir plebs ze sk. Ghashwahk